Search

Вътрешно селфи.


Всеки от нас има изградена ментална картина за себе си. Такава лична концепция за това „що за човек съм аз“.

Но днес няма да говорим за съзнателната представа за нас самите.

А за тази, която на практика е не разпознаваема на съзнателно ниво. Защото тя е съвкупност от вярвания за нас самите формирали се несъзнателно през годините, на база опит и от начина, по който другите са реагирали на нас. Особенно в детството ни.


И харесва ни или не, като възрастни днес ние действаме според тези скрити вярваня за нас самите. И колкото и усилия да полагаме или налагаме си воля, ние няма да можем да действаме по друг начин.


Защото точно тази неосъзната ментална картина ни контролира. И всички наши действия, чувства, поведения, дори и способности винаги са съгласувани с нея. ВИНАГИ.


Но НИЕ МОЖЕМ да преработим нашите вярвания, убежедния, нагласи и начин на мислене.

Нужно е осъзнаване, че тази картина съществува.

Нужно е разбиране, че тя ни „контролира“.

Нужно е желанието да разберем какво точно има „нарисувано“ там.


Нужно е решение и воля за да променим и пренарисуваме тази картина така, че тя да ни е от полза в живота ни.

Ние можем.

Стига да искаме.Юлия

Life & Personal Development Coach

AHAE Horse Assisted Education Trainer

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Julia Slawow-Tonew

Life & Personal Development Coach 

EAHAE Horse Assisted Education Trainer

+359 887 98 5152

horseswilltellyou@gmail.com

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by HorsesWillTellYou | Personal Coach & Horses