Search

Емоции. Ах тези Емоции!

Няма как. Емоциите са част от нас.

Те ни движат.

Те са в основата на всичките ни решения или липса на тях.

Емоциите постоянно щъкат в нас насам натам и в повечето случаи позволяваме да ни владеят изцяло. И ако се от тези най-хубавите, като радост и любов, всичко е 6! Но, когато се появят, живеят в нас и ни владеят изцяло страх, уязвимост, яд, фрустрация, срам, вина, завист, ревност, разочарование, тъга, страдание от загуба и депресия – всичко се обръща. Не живеем пълноценно. Блокирани, спираме да се развиваме и използваме потенцяла, който имаме.


Умението да се справяме точно с тези емоции, и най-вече правилното им разчитане, е наложително. Защото емоциите не са нищо друго а Наша Лична Вътрешна Система за Предупреждение.


Когато се научим да четем емоциите, ставаме ангажирани, мислещи и присъстващи. Не губим вече енергия да ги подтискаме или да „плуваме“ в тях постоянно.

Когато се научим да четем емоциите, тяло, ум и дух стават свободни за креативно решаване на проблемите, които досега ни натоварваха.


"Опитомени" емоции:

  • отварят порта до вътрешеният ни свят

  • изваждат и показват нуждите ни

  • правият ни по-силни и уверени в себе си

  • изграждат здрави и автентични връзки с околните и света


А как да се научим да ги Четем? Заповядайте на семинара по темата.


А до тогава, обичайте „негативните си“ емоции!

Те са „Ангели Пазители“ на душата ви!

21 views

Julia Slawow-Tonew

Life & Personal Development Coach 

EAHAE Horse Assisted Education Trainer

+359 887 98 5152

horseswilltellyou@gmail.com

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by HorsesWillTellYou | Personal Coach & Horses