Search

Тук и Сега

Updated: Apr 7, 2019

Ти и кон. Тишина. Наблюдавате се двамата. Споделяте едно пространство.

Той се е той.

Но ТИ кой си?

Знаеш ли?

Усещаш, как присъствието му влияе на всичките ти нива - емоции, мислене, тяло и душа...и без да осъзнаеш вече си участник в първият ти урок... преподаван от коня.

Урок - Автентичност.

Съзнателно присъствие тук и сега.

Разбиране дълбоко в себе си отговорите на въпросите:

Кой съм?

Кой се страхувам да бъда?

И кого създадох за пред другите?

А учителя е там. С теб. В едно пространство. И тихо чака да разбереш. И да действаш автентично. Без маски. Без преструвки. Без зададени параметри.

А когато приключи този урок, ти ще си готов. Готов за следващите теми/уроци...

Урок - Лидерство

Урок - Здрави граници/връзки

Урок - Управление на емоции/мисли

Урок - Уважение към себе си и околните

Урок - Себеувереност

И така без да усетиш вече вървиш по пътя на промяната. Дълбока. Лична. Здравословна. Истинска. В тишината. Там в споделеното пространство с учителия си.

Никога не е късно за това.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Julia Slawow-Tonew

Life & Personal Development Coach 

EAHAE Horse Assisted Education Trainer

+359 887 98 5152

horseswilltellyou@gmail.com

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by HorsesWillTellYou | Personal Coach & Horses