Wild Horses

Inner power

//

//

//

//

//

//

//

//

//

_MG_0919.jpg

save your place

//

save your place

Емил Минев

Конете и Юлия ми показаха в дълбочина какво е влияние. Как ни влияят мисли и чувствата, как ги проектираме и взаимодействаме с другите. Открих, как "вътрешния диалог" помага или пречи при взаимоотношенията ни с хората. Как нашите или чуждите мисли и чувства се проектират върху другите и как те влияят на постигането на резултатите в живота и социума ни. Семинарите с конете са дълбоко, лично, ефективно и автентично преживяване, учене и личностно развитие.

Julia Slawow-Tonew

Life & Personal Development Coach 

EAHAE Horse Assisted Education Trainer

+359 887 98 5152

horseswilltellyou@gmail.com

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by HorsesWillTellYou | Personal Coach & Horses